ΤΙΜΕΣ

Το Δωμάτιο 106 είναι χωρισμένο σε δυο αυτοτελή επεισόδια, διάρκειας 60 λεπτών το καθένα. Η ομάδα που θα παίξει για πρώτη φορά θα ξεκινήσει από το πρώτο μέρος. Προσφέρεται όμως και η επιλογή της δίωρης απόδρασης (full experience). Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν τα δυο ξεχωριστά επεισόδια (part 1, part 2) αλλά και τη δίωρη συνεχόμενη και μαραθώνια εμπειρία απόδρασης

Τιμές δωματίων διάρκειας 60 λεπτών (part 1, part 2)

2 παίκτες: 15 ευρώ/ παίκτης
3 παίκτες: 14 ευρώ/ παίκτης
4 παίκτες: 12 ευρώ/ παίκτης
5 παίκτες: 11 ευρώ/ παίκτης
6 παίκτες: 10 ευρώ/ παίκτης

Ειδικές τιμές για Άνεργους, Μαθητές, Φοιτητές και Πολύτεκνους

2 παίκτες: 13 ευρώ/ παίκτης
3 παίκτες: 12 ευρώ/ παίκτης
4 παίκτες: 10 ευρώ/ παίκτης
5 παίκτες: 9 ευρώ/ παίκτης
6 παίκτες: 8 ευρώ/ παίκτης

Tιμή δωματίου (δίωρη εμπειρία απόδρασης-120 λεπτά)

2 παίκτες: 25 ευρώ/ παίκτης
3 παίκτες: 23 ευρώ/ παίκτης
4 παίκτες: 21 ευρώ/ παίκτης
5 παίκτες: 19 ευρώ/ παίκτης
6 παίκτες: 17 ευρώ/ παίκτης

Ειδικές τιμές για Άνεργους, Μαθητές, Φοιτητές και Πολύτεκνους (δίωρη εμπειρία απόδρασης)

2 παίκτες: 23 ευρώ/ παίκτης
3 παίκτες: 21 ευρώ/ παίκτης
4 παίκτες: 19 ευρώ/ παίκτης
5 παίκτες: 17 ευρώ/ παίκτης
6 παίκτες: 15 ευρώ/ παίκτης